Yleistä

Exit Room Helsinki on Vain Elämys Oy:n tarjoama palvelu.

Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa päätelaitteelle tai välimuistiin. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeet ovat selain- tai laitekohtaisia. Evästeiden käytön päämääränä on parantaa sivustomme turvallisuutta ja toiminnallisuutta sekä tehdä käyttäjäkokemuksesta parempi. Lisäksi evästeet antavat tärkeää tietoa sivustomme toiminnasta, mikä auttaa meitä löytämään mahdollisia kehityskohteita.

Miten me käytämme evästeitä?

Useiden muiden verkkopalvelujen tapaan me käytämme välttämättömiä evästeitä sekä kolmansien osapuolten ei-välttämättömiä evästeitä.

Välttämättömät evästeet takaavat sivuston toimivuuden, eivätkä ne kerää käyttäjistä minkäänlaisia henkilökohtaisia tietoja.Verkkosivusto ei toimi sujuvasti ilman näitä evästeitä.

Kolmansien osapuolten evästeet ovat puolestaan tarkoitettu pääasiallisesti sivuston turvallisuuteen, sivustomme ja sivustomme käyttäjien analysointiin sekä sisältöjen ja mainonnan personointiin. Nämä evästeet mahdollistavat sen, että me pystymme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.

Millaisia evästeitä sivustollamme on käytössä?

Välttämättömät evästeet:   Välttämättömät evästeet ovat tärkeitä verkkosivustomme perustoiminnoille: ominaisuuksille ja teknisille toiminnoille, joita ilman verkkosivustomme ei toimi. Näihin evästeisiin ei tallenneta tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

Tilastoihin liittyvät evästeet: Tilastoevästeet antavat meille mahdollisuuden kerätä tietoa siitä, miten käytät sivustoamme. Ne antavat tilastotietoa mm. siitä, mitä sivuja käytetään eniten, millaista tietoa annetaan ja miten käyttäjät liikkuvat sivustollamme.

Markkinointiin liittyvät evästeet: Markkinointievästeet keräävät tietoja verkkosivustomme käytöstä. Markkinointievästeiden avulla voimme tehdä kohdennettua ja henkilökohtaista markkinointia. Näiden evästeiden avulla voimme mitata markkinoinnin tehokkuutta ja tunnistaa käyttäjäryhmiä kohdennettuihin mainoksiin.Markkinointievästeitä voidaan käyttää myös kolmansien osapuolten mainostarjontaan muilla sivustoilla, joita käytät.

Toiminnalliset evästeet: Toiminnalliset evästeet liittyvät muun muassa sivustomme sisältöjen jakamiseen sosiaalisessa mediassa ja ne mahdollistavat esimerkiksi videoiden upottamisen sivustollemme. Nämä evästeet parantavat ei-välttämättömien toimintojen laatua ja suorituskykyä sivustollamme.

Mieltymyksiin liittyvät evästeet: Mieltymysevästeet mahdollistavat käyttäjän asetusten säilyttämisen sivustollamme sekä muistamaan sivustomme käyttäjän selailumieltymykset, kuten esimerkiksi käyttäjän valitseman kielen. Näin voimme tarjota käyttäjälle entistä paremman käyttäjäkokemuksen seuraavalla vierailulla.

Miten hallitsen evästeasetuksia?

Jos haluat muokata evästeitäsi, löydät ne sivuston alareunan kohdasta “Evästeasetukset”. Sitä kautta pääset evästeasetuksiin, ja voit muokata omat valintasi koska tahansa vierailusi aikana.

Voit muokata evästeitä myös selaimen asetuksista. Joidenkin evästeiden estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimintaan. Lue lisää evästeistä osoitteessa www.allaboutcookies.org.

Tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Vain Elämys Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.02.2020. Viimeisin muutos 03.02.2022.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Vain Elämys Oy

Eurantie 2

00550 Helsinki

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maria Lahdenranta, info@exitroomhelsinki.com

 

  1. Rekisterin nimi

Yritys ylläpitää seuraavia rekistereitä: asiakasrekisteri. Lisäksi käyttäjistä kerätään tietoa verkkoanalytiikkatyökalujen avulla.

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu asiakkuussuhteeseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun tuottaminen asiakkaille. Mikäli asiakas antaa luvan, hänelle voidaan myös lähettää markkinointiviestintäviestejä sähköpostitse hänen antaessaan tähän luvan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito,markkinointi tms.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriä ylläpidetään Checkfront-palvelussa. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).